Politica de confidențialitate pe website-ul GELX.ro

 

 • Dorim să subliniem faptul ca informaţiile dumneavoastră personale sunt confidenţiale atunci când vizitaţi acest website, cu excepţia cazului în care doriţi în mod voluntar să le dezvăluiţi.
 • Colectăm numai acele informații personale pe care le furnizați în mod voluntar și numai în scopurile specificate în aceste politici de confidențialitate. Nu vă solicităm să ne trimiteți aceste informații pentru a vă permite accesul la site-ul nostru și nu vă cerem să dezvăluiți mai multe informații decât este necesar pentru a participa la orice activitate de pe site-ul nostru.
 • Atunci când colectăm date personale, suntem obligați să respectăm prevederile regulamentelor relevante privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Vă rugăm să citiți toate informatiile oferite mai jos, iar dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la Politica noastră de protecţie a datelor personale sau doriţi să ne împărtăşiţi experienţele dumneavoastră pe această adresă de internet, vă rugăm să ne anunţaţi la adresa de e-mail office@pharmabrands.ro
 • Daca sunteţi minor, vă rugăm să nu ne transmiteți datele personale!
 1. Aspecte Generale

S.C. Pharma Brands S.R.L. este înregistrată la ANSPDCP cu numărul: 28204. S.C. Pharma Brands S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate și care sunt drepturile dvs. în legătură cu aceste prelucrări.

Vă recomandăm să citiți această Politică înainte de a utiliza Pagina Web. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vă rugăm să încetați utilizarea Paginii Web. 

 1. Datele cu caracter personal prelucrate de Societate

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizată).

Noi colectăm informații personale în conformitate cu reglementările aplicabile, de exemplu, pentru a vă trimite noutăți și știri prin e-mail, a trimite publicații, broșuri și alte materiale promoționale sau a răspunde întrebărilor dvs., reclamațiilor și comentariilor.

Noi prelucrăm informațiile dvs. personale numai pe baza consimțământului dvs., a legilor sau a intereselor legitime ale datei operatorului, cum ar fi prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct legate de publicitatea produselor sau serviciilor noastre (“comunicare comercială”), prin mijloace electronice.

Societatea prelucrează datele de contact pentru inscrierea la Newsletter-ul GELX.RO cu informări despre promoții și campanii ale produselor aflate în portofoliul S.C. Pharma Brands S.R.L.;

Nu preluăm, nu înregistrăm şi nu utilizăm datele cu caracter personal ale minorilor, în limite rezonabile cunoașterii noastre, decât cu acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali ai acestora.

Dacă sunteți minori, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dumneavoastră personale, adică numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum şi orice alte date care ar putea ajuta la identificarea dumneavoastră. Dacă totuși alegeți să ne trimiteți corespondență în care ne dezvăluiți date personale deși sunteți minori şi nu aveți acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali, vă informăm că Societatea va refuza în mod expres să prelucreze această corespondență.

În cazul în care, în ciuda acestui fapt, se stabilește un contact la cererea minorului, în cazul transferului de date cu caracter personal de către minor, S.C. PHARMA BRANDS S.R.L. refuză în mod expres să accepte orice cerințe materiale sau morale care rezultă din procesarea contactului.

 1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor personale sunt:

3.1. Abonarea la newsletter-ul GELX.RO

3.2. Oferirea diverselor beneficii abonaților la Newsletter-ul GELX.RO

3.4. Transmiterea de comunicări comerciale prin intermediul poştei electonice (în limitele consimțământului dvs.) despre toate produsele aflate în portofoliul S.C. Pharma Brands S.R.L.;

3.5. Oferirea de răspunsuri la întrebările pe care le trimiteți dvs. sau la sfaturile, reclamațiile, comentariile dvs. și altele similare

3.6. Soluționarea eventualelor dispute sau reclamații în legătură cu sau rezultând din activitatile prestate de Societate.

 1. Comunicarea datelor către alte entități

Nu vindem, transferăm sau divulgăm informațiile pe care le colectăm pe site-ul nostru către orice persoană din afara Pharma Brands (GELX.RO) fără consimțământul dvs., cu excepția  (1) cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; (2) atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; (3) atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, (4) când dvs. personal ați dezvăluit aceste informații și (5) atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus.

Societatea poate divulga toate sau o parte din datele personale către alți destinatari, după cum se arată mai jos:

4.1 Împuterniciților desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele și pe seama sa, cum ar fi furnizori sau colaboratori care asistă Societatea în menţinerea şi desfăşurarea serviciile oferite prin intermediul acestor pagini web (de ex., furnizori de servicii de producere și întreținere a paginilor web, furnizori de servicii de livrare pentru produse comandate sau materiale promoționale)

4.2. Succesorului sau succesorilor legali, în cazul modificării statutului datorită divizării, fuziunii, restructurării sau altui transfer de control în cadrul societății;

4.3. Altor destinatari la care S.C. PHARMA BRANDS S.R.L. (GELX.RO) este obligat legal să divulge informații personale ale persoanelor în baza reglementărilor aplicabile.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Prin transmiterea datelor personale către PHARMA BRANDS, “persoana vizată” nu renunță la drepturile sale garantate de reglementările României pentru protecția datelor personale și în special dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date dacă acestea sunt incomplete, incorecte sau nepotrivite sau prelucrarea acestora nu respectă prevederile reglementărilor ale României.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează exclusiv pe consimțământul dvs., în calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, printre care:

 1. a) Dreptul de acces:Utilizatorii ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a primi confirmarea, precum și accesul la datele personale referitoare la acestea și la informațiile de procesare, categoriile de date personale, destinatarii datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele și alte drepturi
 2. b) Dreptul la rectificarea datelor:Utilizatorii au dreptul să solicite modificarea informațiilor personale incorecte sau completarea datelor incomplete.

Utilizatorii înregistrați au acces la datele lor în orice moment și pot să le editeze / să le modifice direct din contul lor.

 1. c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal:În anumite condiții, utilizatorii au dreptul de a șterge informațiile personale la care se referă. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment.
 2. d) Dreptul de retragere a privilegiilor:utilizatorii au dreptul în orice moment să își retragă consimțământul oferit la o dată anterioară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă doriți doar să modificați setările pentru o comunicare comercială, puteți, de asemenea, să o modificați oricând în profilul dvs. de utilizator.

 1. e)De asemenea, în anumite circumstanțe, utilizatorii au dreptul să depună obiecții la prelucrare datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor şi dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

Pentru toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de contact menționată la articolul 6 din prezentele Reguli.

 1. f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:Dacă credeți că drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din România.

În funcție de solicitarea utilizatorului / “persoana vizată”, S.C. PHARMA BRANDS SRL (GELX.RO) se angajează:

 1. Să confirme utilizatorului dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectivul utilizator / “persoana vizată”;
 2. Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la utilizator / “persoana vizată”;
 3. Limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / “persoanelor vizate”.
 4. Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor în S.C. PHARMA BRANDS S.R.L. prin trimiterea unui e-mail la adresa: office@pharambrands.ro sau prin poștă la adresa sediului nostru: Bd. Ferdinand I nr. 58, Sc. A, Et. 3, Ap.12, Sector 2, 021383 București, România.  PHARMA BRANDS nu răspunde solicitărilor anonime.